نام 124 هزار پیامبر

نام 124 هزار پیامبر 
اسامى 124000 پیامبر در کدام کتاب‏ها و کجاها آمده است؟ آیا تمام آن‏ها معجزه داشتند؟ 
در بحار الانوار روایاتى نقل شده است که تعداد پیامبران را 124 هزار نفر ذکر کرده است . شمارى از این روایات عبارت است از: 
1 . حضرت رسول مى‏فرماید: «خداوند 124 هزار پیامبر آفریده و من گرامى‏ترین آنان نزد خداوند هستم . . . و 124 هزار وصى آفریده که على (ع) گرامى‏ترین آن‏ها نزد خداوند و بهترین ایشان است .» (27) 
2 . امام زین العابدین (ع) فرمود: «هر کس دوست دارد 124 هزار پیامبر با او مصافحه کنند، امام حسین (ع) رادر نیمه شعبان زیارت کند; چرا که ارواح پیامبران از خداوند براى زیارت حضرتش اذن مى‏گیرند و به آنان اجازه داده مى‏شود و پنج نفر از ایشان اولوالعزم هستند» . (28) 
3 . ابوذر (ره) از پیامبر خدا (ص) سؤال کرد: پیامبران چند نفرند؟ حضرت رسول (ص) فرمود: «124 هزار پیامبر . . . .» (29) 
4 . شیخ صدوق (ره) در کتاب اعتقادات مى‏فرماید: «عقیده ما (شیعه امامیه) در تعداد انبیا این است که آنان 124 هزار نفرند و هر کدامشان وصى‏اى دارند .» (30) 
مرحوم علامه طباطبائى در تفسیر «المیزان‏» ، بعد از ذکر روایت ابوذر (ره) در تعداد انبیا، مى‏فرماید: «قسمت اول این حدیث که مشتمل بر تعداد پیامبران است، از مشهورات است که شیعه و سنى در کتبشان نقل کرده‏اند . صدوق در «خصال‏» و «امالى‏» از حضرت رضا (ع) از پیامبر خدا (ص) و از زید بن على از اجدادش از امیرالمؤمنین (ع) و ابن قولویه در «کامل الزیارة‏» و سید در«اقبال‏» از امام سجاد (ع) و در «بصایر الدرجات‏» از امام‏باقر (ع) روایت کرده‏اند . (31) 
از سوى دیگر انس بن مالک از پیامبر خدا (ص) چنین روایت کرده است که: «من به دنبال هشتاد هزار پیامبر مبعوث شده‏ام که چهار هزار نفر آنان از بنى اسرائیل بودند» . برخى این روایت را چنان توجیه کرده‏اند که روایت در صدد حصر تعداد پیامبران نیست و تنها بزرگان انبیا را ذکر فرموده است . 
بنابراین، منشا شهرت چنین تعدادى روایات یاد شده است . در منابع موجود نام تعداد بسیار اندکى از پیامبران به چشم مى‏خورد . شمارى از علل این مساله عبارت است از: 
1 . اکثر انبیا شریعت مستقل نداشتند و به شریعت پیامبر دیگر دعوت مى‏کردند; مثل حضرت لوط در زمان حضرت ابراهیم . این پیامبران خودشان به طور مستقیم از خداوند وحى دریافت مى‏کردند; ولى از سوى وى مامور به شریعت پیامبر دیگرى بودند . 
2 . بسیارى از انبیا معروف نبودند و براساس روایات، بر یک شهر یا روستا و یا یک خانواده مبعوث شدند . 
اسامى پیامبرانى که در قرآن آمده است، عبارتند از: آدم، نوح، ادریس، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، یسع، ذوالکفل، الیاس، یونس، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسى، هارون، داوود، سلیمان، ایوب، زکریا، یحیى، اسماعیل صادق‏الوعد، عیسى و محمد (ص). افزون بر این، در قرآن گاه به نام‏هایى برمى‏خوریم که پیامبریشان محل بحث است; مانند ذى‏القرنین، عمران پدر مریم و عزیر . 
برخى آیات نیز اوصاف پیامبرى را ذکر کرده و نامش را نیاورده‏اند; مثل آیات 243 و 246 بقره که به ترتیب در مورد حزقیل و اشموئیل است‏یا آیه 259 بقره که در مورد ارمیا یا عزیر مى‏باشد .همچنین آیه 65 که در مورد خضر است; اگر چه پیامبرى جناب خضر محل بحث است . (32) 
در روایات نیز نام برخى انبیا آمده است: همچون اشعیا; حیقوق یا حبقوق، دانیال، جرجیس و حنظله و خالد . (33) 
حکمت اعطاى معجزه اقتضا مى‏کند که به همه پیامبران معجزه اعطا شود

/ 0 نظر / 13 بازدید